FREMS.NL

informatie-site over de fremS-therapie

VOLG ONS

     

LAATSTE NIEUWS

 • April 2016

  Nederlandse internisten presenteren resultaten FREMS onderzoek in de VS

 • Maart 2015

  2-3-2015: item bij Hart van Nederland over de ervaringen van Veronique van den Hoven met de FREMS behandeling VIDEO

 • Februari 2015

  Op de website van St Elisabeth Ziekenhuis: Patient heeft baat bij FREMS LINK

 • Juni 2013

  27-6-2013: artikel onderzoek naar FREMS bij refractaire diabetische neuropathie verschenen in het Nederlands Tijdschrift voor Diabetologie. Zie LINK

 • Januari 2013

 • Artikel Europese multi centre trial FREMS bij pijnlijke diabetische neuropathie verschenen in Diabetologia. Zie LINK

 • Juni 2012
  Artikel FREMS bij pijnlijke veneuze wonden. Zie LINK

Beïnvloeding van biologische processen:

Tijdens de FREMS behandeling is verandering van de microcirculatie aangetoond. Met Laser Doppler Flowmetingen is een toegenomen vasomotor activiteit waargenomen, zelfs bij aangetoonde autonome dysfunctie in type 2 DM (3).

Door adrenerge en niet-adrenerge vasomotor stimulatie neemt de O2 spanning in weefsels toe alsook de CO2 reductie passend bij verbeterde microcirculatie. Klassieke observaties van pre-angionetische responses door electrische stimulatie middels stimulatie van VEGF receptoren (2) werden door Bevilacua et al bevestigd na FREMS stimulatie in diabetische polyneuropathie (4). Tijdens FREMS is een snelle toename van diverse plasma groeifactoren waargenomen in bloed monsters, genomen elders dan de stimulatie site. Spiegels Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF) en basic-Fibroblast Growth Factor (b-FGF) stijgen duidelijk al tijdens FREMS. In dezelfde studie werd aangetoond dat een stimulatie met TENS geen verandering gaf van deze groeifactoren (4).

Tot slot is een anti-imflammatoire respons door FREMS waargenomen; afname van TNF-a en IL-2 spiegels waren zichtbaar tot 1 maand na starten van de FREMS behandeling (FREMS applicatie folder, figuur bijgevoegd).

Weefsel herstel:

Juist de bovengenoemde groeifactoren, die ook angiogenese stimuleren, dragen bij aan toegenomen weefsel herstel. Verbeterde vascularisatie vermindert ischemie. Ook door beïnvloeding van spiertonus ten gevolge van de modulerende functies op efferente motorzenuw activiteit neemt weefselherstel toe.

 

Pijn beïnvloeding:

De beïnvloeding door bovengenoemde fenomenen en de inductie van functioneel refractaire periode van de neuronen van de spinale ganglia  (zoals in alle elektrische stimulatie, vergelijk TENS) geeft een duaal effect en daarmee de grotere effectiviteit van FREMS bij onder andere Diabetische Neuropathie.

Specifieke toepassing bij Diabetes:

In een relatief kleine groep van 31 patiënten met ernstige Diabetische Neuropathie (DN) werd in Diabetologia 2005 de eerste ervaringen van de FREMS bij DN beschreven (5). In een gerandomiseerde, double-blind, cross-over opzet werd duidelijk dat alleen na de effectieve FREMS behandeling een verandering in de Visual Analogue Scale (VAS) pijnscore zichtbaar werd.
Aangezien alle patiënten door de cross-over opzet altijd een effectieve FREMS behandeling kregen kon ook het effect na 4 maanden follow-up worden geëvalueerd. Duidelijk was dat het directe pijnverlagende effect na FREMS ook nog tot 4 maanden na aanvang van de studie voortduurde. Ook werd na 4 maanden een significante verandering gezien in Quality of Life (Q.O.L) parameters zoals Physical Functioning en General Mental Health (Table 3; p 820, artikel)..

In een recente internationale multicenterstudie zijn 110 patiënten een jaar gevolgd in een dubbelblind gerandomiseerde opzet waarin patiënten drie behandelcycli ontvingen (6). De effecten van FREMS op de pijnscores overdag en ‘s nachts namen significant af van dag 1 naar dag 10 van de behandeling. In de periode tot aan het begin van de volgende behandeling verdween dit verschil om daarna weer duidelijk af te nemen tijdens de volgende FREMS behandeling. In de groep van FREMS behandelde patiënten had 50% een afname van minstens 50% pijn.

Referenties:

1) Emerson GG and Segal SS. Electrical activation of endothelium evokes vasodilatation and hyperpolarization along hamster feed arteries. Am. J. Physiol. Heart Circ. Physiol 2001:280:H160-H167.

2) Min Zhao, Huai Bai, Entong Wang, John V. Forrester and Colin D. McCaig. Electrical stimulation directly induces pre-angiogenic responses in vascular endothelial cells by signaling through VEGF receptors.J of Cell Science 2004;117:397-405

3) Bocchi L, Evangelisti A, Barella M, Scatizzi L, Bevilacua M.Recovery of 0,1 Hz microvascular skin flow in dysautonomic diabetic (type 2) neuropathy by using Frequency Rhytmic Electrical Modulation System (FREMS). Med Eng Phys (2010), doi:10.1016/j.medengphy.2010.02.004

4) Bevilacqua, M. Dominguez LJ, Barella M and Barbagallo M. Induction of vascular endothelial growth factor release by transcutaneous frequency modulated neural stimulation in diabetic polyneuropathy. J. Endocrinol. Invest. 2007;30:944-947.5) Bosi E, Conti M, Vermigli C et al. Effectiveness of frecuency-modulated electromagnetic neural stimulation in the treatment of painful diabetic neuropathy. Diabetologia 2005;48:817-823.

5) Bosi E, Conti M, Vermigli C et al. Effectiveness of frecuency-modulated electromagnetic neural stimulation in the treatment of painful diabetic neuropathy. Diabetologia 2005;48:817-823.`

6) Bosi, E, Bax, G Scionti, L et al. Frequency-modulated electromagnetic neural stimulation (FREMS) as a treatment for symptomatic diabetic neuropathy: results from a double-blind, randomised, multicentre, long-term, placebo-controlled clinical trial Diabetologia 13-12-2012 E-pub ahead of print