FREMS.NL

informatie-site over de fremS-therapie

VOLG ONS

     

LAATSTE NIEUWS

 • April 2016

  Nederlandse internisten presenteren resultaten FREMS onderzoek in de VS

 • Maart 2015

  2-3-2015: item bij Hart van Nederland over de ervaringen van Veronique van den Hoven met de FREMS behandeling VIDEO

 • Februari 2015

  Op de website van St Elisabeth Ziekenhuis: Patient heeft baat bij FREMS LINK

 • Juni 2013

  27-6-2013: artikel onderzoek naar FREMS bij refractaire diabetische neuropathie verschenen in het Nederlands Tijdschrift voor Diabetologie. Zie LINK

 • Januari 2013

 • Artikel Europese multi centre trial FREMS bij pijnlijke diabetische neuropathie verschenen in Diabetologia. Zie LINK

 • Juni 2012
  Artikel FREMS bij pijnlijke veneuze wonden. Zie LINK

Achtergrond:

Voor het juiste begrip van FREMS is het van belang om de verschillen uiteen te zetten tussen deze methode en een andere bekende transcutane elektrische stimulatiemethode zijnde TENS (Transcutane Elektrische Zenuw Stimulatie).

De effecten van elektrische stimulatie bij TENS  worden toegeschreven aan feitelijke beïnvloeding van de zenuwbanen zelf. De elektrische impulsen verhinderen dat pijnsignalen de hersenen bereiken, waardoor het gevoel van pijn wordt verlicht. Bij deze vorm van neurostimulatie treedt geen genezend effect op, echter een vermindering van de symptomen, die in een enkel geval geheel uitdoven.

 

Werking FREMS:

De werking van FREMS, die essentieel verschilt van TENS, vindt zijn oorsprong  in bevindingen uit fundamenteel experimenteel onderzoek.

In 2001 werd bij hamsters aangetoond dat (locale) elektrische activatie van endotheel met een negatieve puls leidde tot een langdurige vasodilatatie van de gehele arterie (1). Daarnaast zijn er klassieke observaties van pre-angionetische responses van VEGF receptoren na elektrische stimulatie (2).

Hiermee lijkt elektrische stimulatie een primair vasculaire respons op te wekken hetgeen de curatieve toepassing van FREMS begrijpelijk maakt.

Ook al heeft FREMS een overlap met de klassieke TENS en zijn TENS-gelijke effecten aangetoond (3), de curatieve werking is met name gebaseerd op de hierboven genoemde vasculaire effecten van de FREMS behandeling.

FREMS kenmerkt zich verder door het intermitterende verloop van de behandeling, daar waar de TENS een chronische behandeling is. Binnen het behandelprotocol vinden 10 sessies in 2 weken plaats, waarna een voortdurend effect wordt waargenomen (Bosi et al, zie hieronder).

FREMS  kenmerkt zich door sequenties van elektrische impulsen van korte duur (spikes) met een minimale stroomsterkte (orde mA) die variëren in frequentie en duur volgens vastgelegde protocollen. Kenmerkend is de negatieve spike die in staat is om vrije kleine zenuweinden te stimuleren (zogenaamde beta en delta uiteinden, gelegen in- en onderhuids).

 

 Pathofysiologische basis:

Elektrische stimulatie is een universele manier van beïnvloeding van biologische functies. Indien een adequate elektrische stimulatie wordt toegediend kan door de huid ten gevolge van deze stimulatie (met nauwkeurige bepaalde ritmes en sequenties die variëren in tijd en frequentie) een interactie aan worden gegaan met cutane receptoren zoals aanraking, temperatuur etc. Daarnaast vindt interactie plaats met de niet gemyeliniseerde vrije cutane zenuweinden die betrokken zijn bij o.a. temperatuur, diffuse pijn en ontsteking en metabole mediatoren. FREMS heeft tevens aangetoonde interactie met gladde spiercellen van vasculair myoepitheel en dieper gelegen dwarsgestreept spiervezels. FREMS heeft haar effect door een directe en indirecte beïnvloeding van (autonome) biologische controle systemen.

 

Bewijsvoering...